facebook

Vi vet att god trädgolvsbehandling i första hand bygger på ytterst specifik kunskap om träd som arbetsmaterial.

Därefter fordras kunskap om traditionella träbehandlingstekniker, korrekt användande av modern teknik med kvalitativa behandlingsmedel samt extrem noggrannhet vid
utförande av arbetet.

Svåra behandlingsarbeten såsom restaurering av gamla trätrappor, lackning, oljning, lutning, såpning, betsning eller pigmentering av alla slags trägolv är vår specialitet.

Vi ser en utmaning i att behandla golv som kräver extra mycket omsorg och ett högt yrkeskunnande.

Vi har arbetat med många projekt med träytor som andra företag inom branschen inte klarat av att behandla.

Hundratals nöjda kunder kan inte ha fel!